Acarosporaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ACARO2 Acarospora A. Massal. cracked lichen
ACAE Acarospora aeruginosa Hasse cracked lichen
ACAL13 Acarospora albomarginata (Herre) Salisb. cracked lichen
THAL6 Thelocarpon albomarginatum Herre Acarospora albomarginata
ACAM5 Acarospora americana H. Magn. American cracked lichen
ACAM7 Acarospora amphibola Wedd. N/A
ACAP Acarospora applanata H. Magn. cracked lichen
ACAR8 Acarospora arenacea H. Magn. cracked lichen
ACAR9 Acarospora arenosa Herre cracked lichen
ACAS3 Acarospora asahinae H. Magn. Asahina's cracked lichen
ACAS4 Acarospora asperata H. Magn. cracked lichen
ACBA4 Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. cracked lichen
ACBO2 Acarospora boulderensis H. Magn. Acarospora badiofusca
ACBU2 Acarospora bullata Anzi cracked lichen
ACCA14 Acarospora caesiofusca (Mull. Arg.) H. Magn. cracked lichen
ACCA15 Acarospora californica Zahlbr. California cracked lichen
ACCA16 Acarospora canadensis H. Magn. Canada cracked lichen
ACCA17 Acarospora carnegiei Zahlbr. Carnegie's cracked lichen
ACCE Acarospora cervina A. Massal. cracked lichen
ACCI2 Acarospora cinereoalba (Fink) H. Magn. cracked lichen
ACCI4 Acarospora citrina (Taylor) Zahlbr. N/A
ACCL6 Acarospora clauzadeana (Llimona) Casares & Hafellner N/A
BICL2 Biatorella clauzadeana Llimona & Vezda Acarospora clauzadeana
ACCO10 Acarospora coloradiana H. Magn. Colorado cracked lichen
ACCO11 Acarospora complanata H. Magn. cracked lichen
ACOB6 Acarospora obscura H. Magn. Acarospora complanata
ACDE9 Acarospora desolata H. Magn. cracked lichen
ACDI4 Acarospora dispersa H. Magn. cracked lichen
ACEL2 Acarospora elevata H. Magn. cracked lichen
ACFU2 Acarospora fuscata (Schrader) Arnold cracked lichen
ACCA19 Acarospora cartilaginea H. Magn. Acarospora fuscata
ACSQ2 Acarospora squamulosa (Schrader) Trevisan Acarospora fuscata
ACFU3 Acarospora fuscescens H. Magn. cracked lichen
ACGA2 Acarospora gallica H. Magn. Gallic cracked lichen
ACGE4 Acarospora geogena H. Magn. cracked lichen
ACGE6 Acarospora geophila H. Magn. Acarospora geogena
ACGL2 Acarospora glaucocarpa (Ach.) Korber cracked lichen
ACHA3 Acarospora hassei Herre Hasse's cracked lichen
ACHE6 Acarospora heppii (Nageli ex Hepp) Nageli ex Korber Hepp's cracked lichen
ACHE7 Acarospora heufleriana Korber Heufler's cracked lichen
ACHI6 Acarospora hilaris (Dufour) Hue cracked lichen
ACIM2 Acarospora immersa Fink water cracked lichen
ACIM3 Acarospora impressula Th. Fr. cracked lichen
ACIN5 Acarospora instrata H. Magn. cracked lichen
ACIN6 Acarospora interjecta H. Magn. cracked lichen
ACIN7 Acarospora interposita H. Magn. cracked lichen
ACIN8 Acarospora interspersa H. Magn. cracked lichen
ACMA10 Acarospora macrospora (Hepp) Bagl. big spore cracked lichen
ACSQ Acarospora squamulosa sensu Th. Fr. Acarospora macrospora
ACMO6 Acarospora molybdina (Wahlenb.) Trevisan molybdenum cracked lichen
ACNE7 Acarospora nevadensis H. Magn. Nevada cracked lichen
ACNI6 Acarospora nigromarginata de Lesd. darkmargin cracked lichen
ACNI7 Acarospora nitida H. Magn. cracked lichen
ACNO6 Acarospora nodulosa (Dufour) Hue nodule cracked lichen
ACNON Acarospora nodulosa (Dufour) Hue var. nodulosa nodule cracked lichen
ACOB4 Acarospora obnubila H. Magn. cracked lichen
ACOB5 Acarospora obpallens H. Magn. cracked lichen
ACOL Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold cracked lichen
ACGL3 Acarospora glebosa (Flotow) Korber Acarospora oligospora
ACPA7 Acarospora particularis H. Magn. particular cracked lichen
ACPE6 Acarospora peliscypha Th. Fr. cracked lichen
ACPE7 Acarospora peltastica Zahlbr. cracked lichen
ACPY2 Acarospora pyrenopsoides H. Magn. cracked lichen
ACRA4 Acarospora radicata H. Magn. cracked lichen
ACRE7 Acarospora reagens Zahlbr. N/A
ACNOR Acarospora nodulosa (Dufour) Hue var. reagens Zahlbr. Acarospora reagens
ACRU5 Acarospora rugulosa Korber cracked lichen
ACMO7 Acarospora montana H. Magn. Acarospora rugulosa
ACSA6 Acarospora saepincola H. Magn. cracked lichen
ACSC4 Acarospora scabrida Hedl. ex H. Magn. cracked lichen
ACSC5 Acarospora schleicheri (Ach.) A. Massal. Schleicher's cracked lichen
ACAL14 Acarospora albida H. Magn. Acarospora schleicheri
ACAM6 Acarospora amabilis H. Magn. Acarospora schleicheri
ACBE5 Acarospora bella (Nyl.) Jatta Acarospora schleicheri
ACCH4 Acarospora chrysops (Tuck.) H. Magn. Acarospora schleicheri
ACCO13 Acarospora contigua H. Magn. Acarospora schleicheri
ACDI5 Acarospora dissipata H. Magn. Acarospora schleicheri
ACEP Acarospora epilutescens Zahlbr. Acarospora schleicheri
ACEV Acarospora evoluta H. Magn. Acarospora schleicheri
ACIN10 Acarospora intercedens H. Magn. Acarospora schleicheri
ACOC2 Acarospora ocellata H. Magn. Acarospora schleicheri
ACRH2 Acarospora rhabarbarina Hue Acarospora schleicheri
ACRI5 Acarospora rimulosa H. Magn. Acarospora schleicheri
ACRU6 Acarospora rubicunda H. Magn. Acarospora schleicheri
ACSU7 Acarospora subalbida H. Magn. Acarospora schleicheri
ACSU8 Acarospora subcontigua H. Magn. Acarospora schleicheri
ACXA2 Acarospora xanthophana (Nyl.) Jatta Acarospora schleicheri
ACSC6 Acarospora scotica Hue cracked lichen
ACSI4 Acarospora sinopica (Wahlenb.) Korber cracked lichen
ACSM2 Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A. Massal. cracked lichen
ACRU7 Acarospora rufescens (Ach.) Bausch Acarospora smaragdula
ACSO2 Acarospora socialis H. Magn. cracked lichen
ACSP6 Acarospora sparsa H. Magn. cracked lichen
ACST2 Acarospora stapfiana (Mull. Arg.) Hue cracked lichen
ACST3 Acarospora strigata (Nyl.) Jatta cracked lichen
ACSU5 Acarospora succedens H. Magn. cracked lichen
ACSU6 Acarospora superfusa H. Magn. cracked lichen
ACTE5 Acarospora tenebrica H. Magn. cracked lichen
ACTE6 Acarospora terricola H. Magn. cracked lichen
ACTH4 Acarospora thamnina (Tuck.) Herre cracked lichen
ACTH5 Acarospora thelococcoides (Nyl.) Zahlbr. cracked lichen
ACTH6 Acarospora thermophila Herre heatloving cracked lichen
ACTO4 Acarospora tongleti Hue Tonglet's cracked lichen
ACVA3 Acarospora variegata H. Magn. Acarospora tongleti
ACTU2 Acarospora tucsonensis H. Magn. Tucson cracked lichen
ACUT Acarospora utahensis H. Magn. Utah cracked lichen
ACVE4 Acarospora veronensis A. Massal. cracked lichen
ACWA2 Acarospora washingtonensis H. Magn. Washington cracked lichen
GLYPH2 Glypholecia Nyl. glypholecia lichen
GLSC Glypholecia scabra (Pers.) Mull. Arg. glypholecia lichen
ACSA7 Acarospora saxicola Fink Glypholecia scabra
ACSC7 Acarospora scabra (Pers.) Th. Fr. Glypholecia scabra
PLEOP2 Pleopsidium Korber N/A
PLCH4 Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf N/A
ACCH60 Acarospora chlorophana (Wahlenb.) A. Massal. Pleopsidium chlorophanum
ACER3 Acarospora erythrophora H. Magn. Pleopsidium chlorophanum
ACIN9 Acarospora incertula H. Magn. Pleopsidium chlorophanum
ACNO3 Acarospora novomexicana H. Magn. Pleopsidium chlorophanum
ACTE7 Acarospora texana H. Magn. Pleopsidium chlorophanum
ACWE2 Acarospora weldensis H. Magn. Pleopsidium chlorophanum
PLFL4 Pleopsidium flavum (Bellardi) Korber N/A
ACFL5 Acarospora flava (Bellardi) Ach. Pleopsidium flavum
ACOX2 Acarospora oxytona (Ach.) A. Massal. Pleopsidium flavum
PLOX Pleopsidium oxytonum (Ach.) Rabenh. Pleopsidium flavum
POLYS5 Polysporina Vezda polysporina lichen
POLA18 Polysporina lapponica (Ach. ex Schaerer) Degel. Lapland polysporina lichen
ACLA7 Acarospora lapponica (Ach. ex Schaerer) Th. Fr. Polysporina lapponica
ACSU4 Acarospora subfuscescens (Nyl.) H. Magn. Polysporina lapponica
POSI8 Polysporina simplex (Davies) Vezda polysporina lichen
BISI Biatorella simplex (Davies) Branth & Rostrup Polysporina simplex
SASI15 Sarcogyne simplex (Davies) Nyl. Polysporina simplex
POUR2 Polysporina urceolata (Anzi) Brodo polysporina lichen
SARCO7 Sarcogyne Flotow sarcogyne lichen
SAAN12 Sarcogyne anthroocarpa H. Magn. sarcogyne lichen
SABI6 Sarcogyne bicolor H. Magn. twocolor sarcogyne lichen
SABO7 Sarcogyne bolleana H. Magn. sarcogyne lichen
SACA42 Sarcogyne californica H. Magn. California sarcogyne lichen
SACL5 Sarcogyne clavus (DC.) Krempelh. sarchgyne lichen
BICL Biatorella clavus (DC.) Th. Fr. Sarcogyne clavus
SADA3 Sarcogyne dakotensis H. Magn. Dakota sarcogyne lichen
SAIN11 Sarcogyne integra (de Lesd.) H. Magn. sarcogyne lichen
SAKU2 Sarcogyne kuleshanensis (Herre) Kuleshan sarcogyne lichen
BIKU Biatorella kulshanensis Herre Sarcogyne kuleshanensis
SAMA20 Sarcogyne magnusonii de Lesd. Magnusson's sarcogyne lichen
SANO4 Sarcogyne novomexicana H. Magn. New Mexican sarcogyne lichen
SAOL3 Sarcogyne oligospora H. Magn. sarcogyne lichen
SAPR13 Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. sarcogyne lichen
BIHY2 Biatorella hypophaea (Nyl.) Blomb. & Forss. Sarcogyne privigna
SARE18 Sarcogyne regularis Korber sarcogyne lichen
BIPR Biatorella pruinosa (Korber) Mudd Sarcogyne regularis
SAPR14 Sarcogyne pruinosa auct. Sarcogyne regularis
SASI14 Sarcogyne similis H. Magn. sarcogyne lichen
SARCO8 Sarcosagium A. Massal. sarcosagium lichen
SACA43 Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & Schiedem. sarcosagium lichen
BICA7 Biatorella campestris (Fr.) Almq. Sarcosagium campestre
SPORA Sporastatia A. Massal. sporastatia lichen
SPPO5 Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann sporastatia lichen
SPCI2 Sporastatia cinerea (Schaerer) Korber Sporastatia polyspora
SPTE10 Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal. sporastatia lichen
BITE2 Biatorella testudinea (Ach.) A. Massal. Sporastatia testudinea
STRAN Strangospora A. Massal. strangospora lichen
STMI9 Strangospora microhaema (Norman) R. Anderson strangospora lichen
BIMI4 Biatorella microhaema Norman in Th. Fr. Strangospora microhaema
STMO5 Strangospora moriformis (Ach.) Stein strangospora lichen
BIMO2 Biatorella moriformis (Ach.) Th. Fr. Strangospora moriformis
STOC5 Strangospora ochrophora (Nyl.) R. Anderson strangospora lichen
BIOC Biatorella ochrophora (Nyl.) Arnold Strangospora ochrophora
STPI8 Strangospora pinicola (A. Massal.) Korber strangospora lichen
THELO2 Thelocarpon Nyl. ex Hue thelocarpon lichen
THEP Thelocarpon epibolum Nyl. thelocarpon lichen
THEPE Thelocarpon epibolum Nyl. var. epithallinum (Leighton ex Nyl.) Salisb. thelocarpon lichen
THHA5 Thelocarpon hassei de Lesd. Hasse's thelocarpon lichen
THIN9 Thelocarpon intermediellum Nyl. thelocarpon lichen
THFI3 Thelocarpon fimicola Fink Thelocarpon intermediellum
THLA7 Thelocarpon laureri (Flotow) Nyl. Laurer's thelocarpon lichen
THEP3 Thelocarpon epilithellum Nyl. Thelocarpon laureri
THMA9 Thelocarpon majusculum Nyl. Thelocarpon laureri
THPR5 Thelocarpon prasinellum Nyl. Thelocarpon laureri
THSP3 Thelocarpon sphaerosporum H. Magn. thelocarpon lichen
AHSP2 Ahlesia sphaerospora (H. Magn.) Salisb. Thelocarpon sphaerosporum
THSU5 Thelocarpon superellum Nyl. thelocarpon lichen