Burmanniaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
APTER Apteria Nutt. apteria
APAP Apteria aphylla (Nutt.) Barnh. ex Small nodding nixie
APAPH Apteria aphylla (Nutt.) Barnh. ex Small var. hymenanthera (Miq.) Jonker Apteria aphylla
APHY3 Apteria hymenanthera Miq. Apteria aphylla
BURMA Burmannia L. bluethread
BUBI Burmannia biflora L. northern bluethread
BUCA3 Burmannia capitata (J.F. Gmel.) Mart. southern bluethread
BUFL2 Burmannia flava Mart. Fahkahatchee bluethread
BULE5 Burmannia ledermannii Jonk. bluethread
CYMBO2 Cymbocarpa Miers cymbocarpa
CYRE12 Cymbocarpa refracta Miers cat's milk
GYMNO4 Gymnosiphon Blume yellowseed
GYNI Gymnosiphon niveus (Griseb.) Urban Puerto Rico yellowseed
GYGE Gymnosiphon germainii Urban Gymnosiphon niveus
PTPO3 Ptychomeria portoricensis (Urban) Schlechter Gymnosiphon niveus
GYSP Gymnosiphon sphaerocarpus Urban mountain yellowseed
THISM Thismia Griffith thismia
THAM2 Thismia americana N.E. Pfeiffer banded Trinity