Arthoniaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ARTHO Arthonia Ach. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia Ach.
ARAL16 Arthonia albofuscescens Tuck. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia albofuscescens Tuck.
ARAL17 Arthonia albovirescens Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia albovirescens Nyl.
ARAL18 Arthonia aleuromela Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia aleuromela Nyl.
ARAN21 Arthonia anjutii S. Kondr. & Alstrup N/A 🖼️Photos of Arthonia anjutii S. Kondr. & Alstrup
ARAP3 Arthonia apetetica (A. Massal.) Th. Fr. N/A 🖼️Photos of Arthonia apetetica (A. Massal.) Th. Fr.
ARAR22 Arthonia arthonioides (Ach.) A. L. Sm. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia arthonioides (Ach.) A. L. Sm.
ARAS3 Arthonia aspera Leighton Arthonia arthonioides 🖼️Photos of Arthonia aspera Leighton
ARAS2 Arthonia astericus Mull. Arg. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia astericus Mull. Arg.
ARAT10 Arthonia atomaria (Lynge) R. Kilias N/A 🖼️Photos of Arthonia atomaria (Lynge) R. Kilias
ARAT7 Arthonia atrata (Fee) Mull. Arg. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia atrata (Fee) Mull. Arg.
ARBI9 Arthonia bisepta Degel. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia bisepta Degel.
ARBY Arthonia byssacea (Weigel) Almq. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia byssacea (Weigel) Almq.
ARCA35 Arthonia caesia (Flotow) Korber dot lichen 🖼️Photos of Arthonia caesia (Flotow) Korber
ALCA18 Allarthonia caesia Flotow Arthonia caesia 🖼️Photos of Allarthonia caesia Flotow
ARCA36 Arthonia caribaea (Ach.) A. Massal. Caribbean dot lichen 🖼️Photos of Arthonia caribaea (Ach.) A. Massal.
ARCA37 Arthonia carneorufa Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia carneorufa Willey
ARCA38 Arthonia caudata Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia caudata Willey
ARCH11 Arthonia chiodectella Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia chiodectella Nyl.
ARCI4 Arthonia cinereopruinosa Schaerer dot lichen 🖼️Photos of Arthonia cinereopruinosa Schaerer
ARCI7 Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. N/A 🖼️Photos of Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
ARGR17 Arthonia gregaria (Weigel) Korber Arthonia cinnabarina 🖼️Photos of Arthonia gregaria (Weigel) Korber
ARTU3 Arthonia tumidula (Ach.) Ach. Arthonia cinnabarina 🖼️Photos of Arthonia tumidula (Ach.) Ach.
ARCL3 Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr. N/A 🖼️Photos of Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr.
ARCO28 Arthonia complanata Fee dot lichen 🖼️Photos of Arthonia complanata Fee
ARCO29 Arthonia conferta (Fee) Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia conferta (Fee) Nyl.
ARCU6 Arthonia cupressina Tuck. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia cupressina Tuck.
ARCY3 Arthonia cytisi A. Massal. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia cytisi A. Massal.
ARDI17 Arthonia didyma Korber dot lichen 🖼️Photos of Arthonia didyma Korber
ARDI18 Arthonia diffusa Nyl. diffuse dot lichen 🖼️Photos of Arthonia diffusa Nyl.
ARDI19 Arthonia diffusella Fink dot lichen 🖼️Photos of Arthonia diffusella Fink
ARDI20 Arthonia dispersa (Schrader) Nyl. dispersed dot lichen 🖼️Photos of Arthonia dispersa (Schrader) Nyl.
ARDI21 Arthonia dispersula Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia dispersula Nyl.
AREC Arthonia eckfeldtii Mull. Arg. Eckfeldt's dot lichen 🖼️Photos of Arthonia eckfeldtii Mull. Arg.
AREP4 Arthonia epimela (Almq.) Lamb N/A 🖼️Photos of Arthonia epimela (Almq.) Lamb
AREP Arthonia epipastoides Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia epipastoides Nyl.
AREP3 Arthonia epiphyscia Nyl. N/A 🖼️Photos of Arthonia epiphyscia Nyl.
ARER4 Arthonia erubescens Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia erubescens Willey
ARER5 Arthonia erupta Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia erupta Nyl.
AREX2 Arthonia excedens Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia excedens Nyl.
AREX3 Arthonia exilis (Florke) Anzi dot lichen 🖼️Photos of Arthonia exilis (Florke) Anzi
ARFI6 Arthonia fissurina Nyl. fissure dot lichen 🖼️Photos of Arthonia fissurina Nyl.
ARFL5 Arthonia floridana Willey Florida dot lichen 🖼️Photos of Arthonia floridana Willey
ARFU5 Arthonia fuliginosa (Schaer) Flotow dot lichen 🖼️Photos of Arthonia fuliginosa (Schaer) Flotow
ARGA2 Arthonia galactitella Nyl. galactic dot lichen 🖼️Photos of Arthonia galactitella Nyl.
ARGL15 Arthonia glaucescens Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia glaucescens Nyl.
ARGL16 Arthonia glaucomaria (Nyl.) Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia glaucomaria (Nyl.) Nyl.
CEVA2 Celidium varians Arnold Arthonia glaucomaria 🖼️Photos of Celidium varians Arnold
ARGL17 Arthonia glebosa Tuck. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia glebosa Tuck.
ARGR15 Arthonia granosa de Lesd. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia granosa de Lesd.
ARGY2 Arthonia gyalectoides Mull Arg. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia gyalectoides Mull Arg.
ARHA6 Arthonia hamamelidis Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia hamamelidis Nyl.
ARHY3 Arthonia hypobela (Nyl.) Zahlbr. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia hypobela (Nyl.) Zahlbr.
ARIL2 Arthonia ilicina Taylor N/A 🖼️Photos of Arthonia ilicina Taylor
ARIL Arthothelium ilicinum (Taylor) P. James Arthonia ilicina 🖼️Photos of Arthothelium ilicinum (Taylor) P. James
ARIM2 Arthonia impallens Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia impallens Nyl.
ARIN14 Arthonia incarnata Fr. ex Almq. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia incarnata Fr. ex Almq.
ARIN23 Arthonia infectans Egea & Torrente N/A 🖼️Photos of Arthonia infectans Egea & Torrente
ARIN15 Arthonia intexta Almq. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia intexta Almq.
ARLA25 Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup dot lichen 🖼️Photos of Arthonia lapidicola (Taylor) Branth & Rostrup
ARFU6 Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp Arthonia lapidicola 🖼️Photos of Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp
ARLE6 Arthonia lecanactidea Zahlbr. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia lecanactidea Zahlbr.
ARLE7 Arthonia lecideella Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia lecideella Nyl.
ARLE8 Arthonia leucastraea Tuck. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia leucastraea Tuck.
ARLE10 Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
ARLU5 Arthonia luridoalba Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia luridoalba Nyl.
ARMA32 Arthonia madreana Egea & Torrente N/A 🖼️Photos of Arthonia madreana Egea & Torrente
ARME10 Arthonia mediella Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia mediella Nyl.
ARME11 Arthonia melaspora Tuck. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia melaspora Tuck.
ARMI10 Arthonia microspermella Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia microspermella Willey
ARMU5 Arthonia muscigena Th. Fr. N/A 🖼️Photos of Arthonia muscigena Th. Fr.
ARLE9 Arthonia leucodontis (Poelt & Dobb.) Coppins Arthonia muscigena 🖼️Photos of Arthonia leucodontis (Poelt & Dobb.) Coppins
ARNE10 Arthonia neoni de Lesd. neon dot lichen 🖼️Photos of Arthonia neoni de Lesd.
ARNE13 Arthonia nephromiaria (Nyl.) Nyl. ex H. Olivier N/A 🖼️Photos of Arthonia nephromiaria (Nyl.) Nyl. ex H. Olivier
AROC3 Arthonia ochrocincta Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia ochrocincta Willey
AROC4 Arthonia ochrodiscodes Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia ochrodiscodes Nyl.
AROC5 Arthonia ochrolutea Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia ochrolutea Nyl.
ARPA29 Arthonia palmulacea (Mull. Arg.) R. Sant. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia palmulacea (Mull. Arg.) R. Sant.
ARPA30 Arthonia patellulata Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia patellulata Nyl.
ARPE19 Arthonia peltigerina (Almq.) H. Olivier N/A 🖼️Photos of Arthonia peltigerina (Almq.) H. Olivier
ARPE15 Arthonia perminuta Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia perminuta Willey
ARPH2 Arthonia phaeobaea (Norman) Norman dot lichen 🖼️Photos of Arthonia phaeobaea (Norman) Norman
ARPI4 Arthonia pinastri Anzi dot lichen 🖼️Photos of Arthonia pinastri Anzi
ARPL7 Arthonia platygraphidea Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia platygraphidea Nyl.
ARPL8 Arthonia platyspilea Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia platyspilea Nyl.
ARPO11 Arthonia polygramma Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia polygramma Nyl.
ARPO12 Arthonia polymorpha Ach. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia polymorpha Ach.
ARPR12 Arthonia pruinata (Pers.) A. L. Sm. N/A 🖼️Photos of Arthonia pruinata (Pers.) A. L. Sm.
ARIM3 Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer Arthonia pruinata 🖼️Photos of Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer
ARPR8 Arthonia pruinosella Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia pruinosella Nyl.
ARPR9 Arthonia pruinosula Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia pruinosula Nyl.
ARPU19 Arthonia punctiformis Ach. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia punctiformis Ach.
ARPY5 Arthonia pyrrhula Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia pyrrhula Nyl.
ARPY6 Arthonia pyrrhuliza Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia pyrrhuliza Nyl.
ARQU2 Arthonia quintaria Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia quintaria Nyl.
ARRA4 Arthonia radiata (Pers.) Ach. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia radiata (Pers.) Ach.
ARRA5 Arthonia ravenelii Tuck. Ravenel's dot lichen 🖼️Photos of Arthonia ravenelii Tuck.
ARRE13 Arthonia reniformis (Pers.) Ach. kidneyshape dot lichen 🖼️Photos of Arthonia reniformis (Pers.) Ach.
ARRH4 Arthonia rhoidis Zahlbr. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia rhoidis Zahlbr.
ARRU8 Arthonia rubella (Fee) Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia rubella (Fee) Nyl.
ARRU9 Arthonia rupicola Fink dot lichen 🖼️Photos of Arthonia rupicola Fink
ARSE16 Arthonia sexlocularis Zahlbr. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia sexlocularis Zahlbr.
ARSI7 Arthonia siderea Degel. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia siderea Degel.
ARSP10 Arthonia spadicea Leighton dot lichen 🖼️Photos of Arthonia spadicea Leighton
ARLU6 Arthonia lurida Ach. Arthonia spadicea 🖼️Photos of Arthonia lurida Ach.
ARST14 Arthonia stellaris Krempelh. N/A 🖼️Photos of Arthonia stellaris Krempelh.
ARST11 Arthonia stictella Stizenb. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia stictella Stizenb.
ARSU13 Arthonia subastroidella Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia subastroidella Nyl.
ARSU14 Arthonia subdiffusa Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia subdiffusa Willey
ARSU15 Arthonia subdispuncta Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia subdispuncta Nyl.
ARSU24 Arthonia subfusicola (Lindsay) Triebel N/A 🖼️Photos of Arthonia subfusicola (Lindsay) Triebel
ARSU16 Arthonia subminutissima Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia subminutissima Nyl.
ARSU17 Arthonia subminutula Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia subminutula Nyl.
ARSU18 Arthonia subrubella Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia subrubella Nyl.
ARTA Arthonia taedescens Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia taedescens Nyl.
ARTE10 Arthonia terrigena Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia terrigena Nyl.
ARTE11 Arthonia tetramera (Stizenb.) Hasse dot lichen 🖼️Photos of Arthonia tetramera (Stizenb.) Hasse
ARTO6 Arthonia torulosa Fee dot lichen 🖼️Photos of Arthonia torulosa Fee
ARTU2 Arthonia tuckermaniana Willey Tuckerman's dot lichen 🖼️Photos of Arthonia tuckermaniana Willey
ARVA3 Arthonia varia (Ach.) Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia varia (Ach.) Nyl.
ARVE5 Arthonia vernans Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia vernans Willey
ARVI20 Arthonia vinosa Leighton N/A 🖼️Photos of Arthonia vinosa Leighton
ARVI14 Arthonia viridicans Willey dot lichen 🖼️Photos of Arthonia viridicans Willey
ARWI2 Arthonia willeyi Tuck. Willey's dot lichen 🖼️Photos of Arthonia willeyi Tuck.
ARXY Arthonia xylographica Nyl. dot lichen 🖼️Photos of Arthonia xylographica Nyl.
CRYPT13 Cryptothecia Stirton N/A 🖼️Photos of Cryptothecia Stirton
CRRU11 Cryptothecia rubrocincta (Ehrenb.:Fr.) Thor N/A 🖼️Photos of Cryptothecia rubrocincta (Ehrenb.:Fr.) Thor
CHRU7 Chiodecton rubrocinctum (Ehrenb.:Fr.) Nyl. Cryptothecia rubrocincta 🖼️Photos of Chiodecton rubrocinctum (Ehrenb.:Fr.) Nyl.
CHSA8 Chiodecton sanguineum (Sw.) Vainio Cryptothecia rubrocincta 🖼️Photos of Chiodecton sanguineum (Sw.) Vainio
HESA12 Herpothallon sanguineum (Sw.) Tobler Cryptothecia rubrocincta 🖼️Photos of Herpothallon sanguineum (Sw.) Tobler
CRST13 Cryptothecia striata Thor N/A 🖼️Photos of Cryptothecia striata Thor
CHMO9 Chiodecton montagnaei Tuck. Cryptothecia striata 🖼️Photos of Chiodecton montagnaei Tuck.
STIRT Stirtonia A. L. Sm. stirtonia lichen 🖼️Photos of Stirtonia A. L. Sm.
STAL9 Stirtonia alba (Mull. Arg.) stirtonia lichen 🖼️Photos of Stirtonia alba (Mull. Arg.)
ARAL20 Arthonia alba Mull. Arg. Stirtonia alba 🖼️Photos of Arthonia alba Mull. Arg.