Lardizabalaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
AKEBI Akebia Dcne. chocolate vine 🖼️Photos of Akebia Dcne.
AKPE2 Akebia ?pentaphylla (Makino) Makino [quinata ? trifoliata] N/A 🖼️Photos of Akebia ?pentaphylla (Makino) Makino [quinata ? trifoliata]
AKQU Akebia quinata (Houtt.) Dcne. chocolate vine 🖼️Photos of Akebia quinata (Houtt.) Dcne.