Megalosporaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
MEGAL4 Megalospora G. Meyer magalospora lichen 🖼️Photos of Megalospora G. Meyer
MEPA15 Megalospora pachycheila (Tuck.) Sipman megalospora lichen 🖼️Photos of Megalospora pachycheila (Tuck.) Sipman
BOPA10 Bombyliospora pachycheila (Tuck.) Zahlbr. Megalospora pachycheila 🖼️Photos of Bombyliospora pachycheila (Tuck.) Zahlbr.
MEPO7 Megalospora porphyritis (Tuck.) R. C. Harris magalospora lichen 🖼️Photos of Megalospora porphyritis (Tuck.) R. C. Harris
BOPO2 Bombyliospora porphyritis (Tuck.) A. Massal. Megalospora porphyritis 🖼️Photos of Bombyliospora porphyritis (Tuck.) A. Massal.
METU4 Megalospora tuberculosa (Fee) Sipman megalospora lichen 🖼️Photos of Megalospora tuberculosa (Fee) Sipman
BOTU2 Bombyliospora tuberculosa (Fee) De Not. Megalospora tuberculosa 🖼️Photos of Bombyliospora tuberculosa (Fee) De Not.