Metzgeriaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
APOME Apometzgeria Kuwah. N/A 🖼️Photos of Apometzgeria Kuwah.
APPU3 Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. N/A 🖼️Photos of Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah.
METZG Metzgeria Raddi N/A 🖼️Photos of Metzgeria Raddi
MECO19 Metzgeria conjugata Lindb. N/A 🖼️Photos of Metzgeria conjugata Lindb.
MECOC2 Metzgeria conjugata Lindb. ssp. conjugata N/A 🖼️Photos of Metzgeria conjugata Lindb. ssp. conjugata
MECR10 Metzgeria crassipilis (Lindb.) A. Evans N/A 🖼️Photos of Metzgeria crassipilis (Lindb.) A. Evans
MEFU4 Metzgeria furcata (L.) Dumort. N/A 🖼️Photos of Metzgeria furcata (L.) Dumort.
MEFUS Metzgeria furcata (L.) Dumort. var. setigera R. M. Schust. N/A 🖼️Photos of Metzgeria furcata (L.) Dumort. var. setigera R. M. Schust.
MEFUU Metzgeria furcata (L.) Dumort. var. ulvula Nees N/A 🖼️Photos of Metzgeria furcata (L.) Dumort. var. ulvula Nees
MELE7 Metzgeria leptoneura Spruce N/A 🖼️Photos of Metzgeria leptoneura Spruce
MELEL Metzgeria leptoneura Spruce var. leptoneura N/A 🖼️Photos of Metzgeria leptoneura Spruce var. leptoneura
MELEP Metzgeria leptoneura Spruce var. polychaeta R. M. Schust. N/A 🖼️Photos of Metzgeria leptoneura Spruce var. polychaeta R. M. Schust.
MEMY Metzgeria myriopoda Lindb. N/A 🖼️Photos of Metzgeria myriopoda Lindb.
METE11 Metzgeria temperata Kuwah. N/A 🖼️Photos of Metzgeria temperata Kuwah.
MEUN3 Metzgeria uncigera A. Evans N/A 🖼️Photos of Metzgeria uncigera A. Evans