Neckeraceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
HOMAL3 Homalia (Brid.) Schimp. in B.S.G. homalia moss 🖼️Photos of Homalia (Brid.) Schimp. in B.S.G.
HOTR4 Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. in B.S.G. homalia moss 🖼️Photos of Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. in B.S.G.
HOGR4 Homalia gracilis James in Peck Homalia trichomanoides 🖼️Photos of Homalia gracilis James in Peck
HOJA4 Homalia jamesii Schimp. Homalia trichomanoides 🖼️Photos of Homalia jamesii Schimp.
HOJAG Homalia jamesii Schimp. var. gracilis (James in Peck) Wagn. Homalia trichomanoides 🖼️Photos of Homalia jamesii Schimp. var. gracilis (James in Peck) Wagn.
NEGR5 Neckera gracilis (James in Peck) Kindb. Homalia trichomanoides 🖼️Photos of Neckera gracilis (James in Peck) Kindb.
HOMAL7 Homaliadelphus Dix. & P. Varde in Dix. homaliadelphus moss 🖼️Photos of Homaliadelphus Dix. & P. Varde in Dix.
HOSH Homaliadelphus sharpii (Williams) Sharp Sharp's homaliadelphus moss 🖼️Photos of Homaliadelphus sharpii (Williams) Sharp
HOSH2 Homalia sharpii Williams Homaliadelphus sharpii 🖼️Photos of Homalia sharpii Williams
METAN Metaneckera Steere metaneckera moss 🖼️Photos of Metaneckera Steere
MEME8 Metaneckera menziesii (Hook. in Drumm.) Steere Menzies's metaneckera moss 🖼️Photos of Metaneckera menziesii (Hook. in Drumm.) Steere
NEME2 Neckera menziesii Hook. in Drumm. Metaneckera menziesii 🖼️Photos of Neckera menziesii Hook. in Drumm.
NEMEA4 Neckera menziesii Hook. in Drumm. var. amblyclada Kindb. in Mac. & Kindb. Metaneckera menziesii 🖼️Photos of Neckera menziesii Hook. in Drumm. var. amblyclada Kindb. in Mac. & Kindb.
NENE4 Neckera neomexicana (Card.) Grout Metaneckera menziesii 🖼️Photos of Neckera neomexicana (Card.) Grout
NEME6 Neckeradelphus menziesii (Hook. in Drumm.) Steere Metaneckera menziesii 🖼️Photos of Neckeradelphus menziesii (Hook. in Drumm.) Steere
PONE17 Porotrichum neomexicanum (Card.) Wagn. Metaneckera menziesii 🖼️Photos of Porotrichum neomexicanum (Card.) Wagn.
NECKE2 Neckera Hedw. neckera moss 🖼️Photos of Neckera Hedw.
NECO8 Neckera complanata (Hedw.) H?b. neckera moss 🖼️Photos of Neckera complanata (Hedw.) H?b.
NEDO70 Neckera douglasii Hook. Douglas's neckera moss 🖼️Photos of Neckera douglasii Hook.
NEPE4 Neckera pennata Hedw. neckera moss 🖼️Photos of Neckera pennata Hedw.
NEOL3 Neckera oligocarpa Bruch in ?ngstr. Neckera pennata 🖼️Photos of Neckera oligocarpa Bruch in ?ngstr.
NEPEO Neckera pennata Hedw. var. oligocarpa (Bruch in ?ngstr.) C. M?ll. Neckera pennata 🖼️Photos of Neckera pennata Hedw. var. oligocarpa (Bruch in ?ngstr.) C. M?ll.
NEPET2 Neckera pennata Hedw. var. tenera C. M?ll. Neckera pennata 🖼️Photos of Neckera pennata Hedw. var. tenera C. M?ll.
NECKE3 Neckeropsis Reichardt neckeropsis moss 🖼️Photos of Neckeropsis Reichardt
NEDI2 Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb. neckeropsis moss 🖼️Photos of Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.
NEDI3 Neckera disticha Hedw. Neckeropsis disticha 🖼️Photos of Neckera disticha Hedw.
NEUN2 Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt undulate neckeropsis moss 🖼️Photos of Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt
NEUN3 Neckera undulata Hedw. Neckeropsis undulata 🖼️Photos of Neckera undulata Hedw.
NEOMA2 Neomacounia Irel. neomacounia moss 🖼️Photos of Neomacounia Irel.
NENI3 Neomacounia nitida (Lindb.) Irel. neomacounia moss 🖼️Photos of Neomacounia nitida (Lindb.) Irel.
FONI2 Forsstroemia nitida Lindb. Neomacounia nitida 🖼️Photos of Forsstroemia nitida Lindb.
LENI6 Leptodon nitidus (Lindb.) Sull. Neomacounia nitida 🖼️Photos of Leptodon nitidus (Lindb.) Sull.