Podostemaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
PODOS Podostemum Michx. riverweed 🖼️Photos of Podostemum Michx.
POCE3 Podostemum ceratophyllum Michx. hornleaf riverweed 🖼️Photos of Podostemum ceratophyllum Michx.
POAB3 Podostemum abrotanoides Nutt. Podostemum ceratophyllum 🖼️Photos of Podostemum abrotanoides Nutt.