Timmiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
TIMMI Timmia Hedw. timmia moss 🖼️Photos of Timmia Hedw.
TIAU70 Timmia austriaca Hedw. Austria timmia moss 🖼️Photos of Timmia austriaca Hedw.
TIAUA Timmia austriaca Hedw. var. arctica (Lindb.) Arnell Timmia austriaca 🖼️Photos of Timmia austriaca Hedw. var. arctica (Lindb.) Arnell
TIME4 Timmia megapolitana Hedw. timmia moss 🖼️Photos of Timmia megapolitana Hedw.
TIMEB Timmia megapolitana Hedw. var. bavarica (Hessl.) Brid. Bavarian timmia moss 🖼️Photos of Timmia megapolitana Hedw. var. bavarica (Hessl.) Brid.
TIBA4 Timmia bavarica Hessl. Timmia megapolitana var. bavarica 🖼️Photos of Timmia bavarica Hessl.
TIMEB2 Timmia megapolitana Hedw. ssp. bavarica (Hessl.) Brass. Timmia megapolitana var. bavarica 🖼️Photos of Timmia megapolitana Hedw. ssp. bavarica (Hessl.) Brass.
TIMEM Timmia megapolitana Hedw. var. megapolitana timmia moss 🖼️Photos of Timmia megapolitana Hedw. var. megapolitana
GRSE8 Grevilleanum serratum Beck & Emmons Timmia megapolitana var. megapolitana 🖼️Photos of Grevilleanum serratum Beck & Emmons
TINO Timmia norvegica Zett. Norwegian timmia moss 🖼️Photos of Timmia norvegica Zett.
TINOE Timmia norvegica Zett. var. excurrens Bryhn Norwegian timmia moss 🖼️Photos of Timmia norvegica Zett. var. excurrens Bryhn
TICO6 Timmia comata Lindb. & Arnell Timmia norvegica var. excurrens 🖼️Photos of Timmia comata Lindb. & Arnell
TINOC Timmia norvegica Zett. var. comata (Lindb. & Arnell) Crum Timmia norvegica var. excurrens 🖼️Photos of Timmia norvegica Zett. var. comata (Lindb. & Arnell) Crum
TINON Timmia norvegica Zett. var. norvegica Norwegian timmia moss 🖼️Photos of Timmia norvegica Zett. var. norvegica
TISI2 Timmia sibirica Lindb. & Arnell Siberian timmia moss 🖼️Photos of Timmia sibirica Lindb. & Arnell
TINOC2 Timmia norvegica Zett. var. crassiretis Hess. Timmia sibirica 🖼️Photos of Timmia norvegica Zett. var. crassiretis Hess.